Melissa V.

Docente Melissa geeft bijles via BijlesHuis en is sinds 2013 aan de slag in het buitengewoon onderwijs (OV4 type 9). Zij zet zich sterk in voor de zorg, zelfredzaamheid, opvolging en talenten van de leerlingen. Haar slagzin is: “Je kan meer dan je denkt. Als iets niet lukt, heb je niet gefaald, maar geleerd.” In de artikelreeks 'leerstoornissen' gaat Melissa dieper in op de kenmerken daarvan en hoe je als docent een student met een leerstoornis helpt.
Melissa V.

Latest stories by Melissa V.