Top 5 tips om moeiteloos jouw onderzoek te voeren

Voor studenten: efficiënter studeren 4 min read

Een paper, onderzoek, bachelorproef of thesis schrijven is geen gemakkelijke klus. Het gaat om een werkstuk waarin je alle kennis en onderzoeksvaardigheden die je tijdens je opleiding meekreeg samenbrengt. Het is een proces van nadenken, plannen, schrijven, energiedrankjes, uitstellen, nachtjes doorwerken, wanhoopsbuien en vooral volharden. Om je te helpen bij dit loodzware proces lijsten we 5 handige tips op om jouw onderzoeksvaardigheden te vergroten. Veel succes!

onderzoeksvaardigheden verbeteren

1. Maak je opdrachtgever happy: luister!

Meestal voer je een onderzoek uit in opdracht van een docent tijdens je opleiding of een werkgever of klant in het zakenleven. Het is van essentieel belang goed te luisteren naar wat de opdrachtgever van je onderzoek verwacht. Ga na wat hij wil bereiken en giet alles samen in een debriefing (max. 1 A4-blad).

Het woord debriefing betekent eigenlijk 'nabespreking'. In een debriefing beschrijf je alles wat werd besproken en hoe jij het gesprek (de briefing) hebt geïnterpreteerd. Hoe je die opstelt, vind je hier. Je kan die debriefing gebruiken als geheugensteuntje tijdens je onderzoek, maar je opdrachtgever kan die ook nalezen. Op die manier dubbelcheck je of jij zijn verwachtingen goed begrijpt en voorkom je foute communicatie.

2. Doe aan vooronderzoek!

Er werd al enorm veel onderzocht en gepubliceerd. Die informatie is toegankelijk! Denk bijvoorbeeld aan het platform Google Scholar. Ook in de (faculteits)bibliotheek kan je extra bronnen raadplegen. Wil je een unieke onderzoeksvraag formuleren? Wees dan enorm goed op de hoogte van wat er al bekend is. Voorkom zo dat je van je opdrachtgever hoort dat er al een soortgelijk onderzoek bestaat. Formuleer je onderzoeksvraag dus pas na een grondig vooronderzoek.

3. Denk goed na over je plan van aanpak

Maak deze oefening zeker. Dankzij een goed en doordacht plan van aanpak ga je gericht en efficiënt te werk. Het is gemakkelijker om door het bos de bomen te zien.

Maar wat moet er nu in zo'n plan van aanpak? Stel jezelf eerst de vraag: "Waarom onderzoek ik wat ik onderzoek?" Bedenk daarna hoe je aan de juiste informatie/data komt.

Aan de hand van de onderzoeksvraag die je hebt opgesteld zal je in deze fase bepalen of je een beschrijvend, verklarend, toetsend of een ander soort onderzoek voert.

Maak ook de afweging tussen een kwalitatief of een kwantitatief onderzoek. Een kwalitatief onderzoek is meer beschrijvend van aard en richt zich op interpretaties, ervaringen en betekenis. Hiervoor zijn diepte-interviews en focusgroepen heel nuttig. Bij een kwantitatief onderzoek achterhaal je de feiten statistisch. De resultaten worden dus uitgedrukt in cijfers. Bij zo'n onderzoek spelen de steekproef en enquête een grote rol.

Stel jezelf daarna de vraag of je alle informatie via desk research kan vinden of dat je ook zelf het veld in moet stappen (field research).

4. Data verzamelen, analyseren en verbanden zoeken

Een handige en snelle manier om bepaalde data te verzamelen is een enquête uitsturen. Via Google Forms is dat heel simpel. De tool verwerkt daarbovenop zelf de resultaten.

Google Forms

Wanneer je data verzamelt, is het heel belangrijk dat je zowel de primaire als de secundaire bronnen checkt. Anno 2019 loopt het internet over van fake news. Je wil er natuurlijk zeker van zijn dat er geen onwaarheden in jouw onderzoek sluipen.

Vergeet ook zeker de geraadpleegde bronnen niet te vermelden. De meeste hogescholen en universiteiten verwachten een APA-bronvermelding in je werk. Via Scribbr kan je heel gemakkelijk je bronvermelding volgens de APA-stijl genereren.

Daarnaast is het een goed idee om tussentijdse conclusies te schrijven. Als je het werk eventjes neerlegt en later verder werkt, hoef je niet alles opnieuw te lezen, maar kan je snel even de tussentijdse conclusies herlezen.

5. Schrijven, schrijven en herschrijven

Taal wordt steeds belangrijker. En geef toe, je onderzoek mag nog zo interessant zijn, als het vol staat met spellings- en grammaticale fouten verliest het de helft van zijn waarde.

Mensen hebben ook steeds minder tijd om te lezen. Vraag je dus bij ieder woord, iedere zin, iedere alinea en ieder hoofdstuk af of wat je schrijft relevant is. Langer is niet altijd beter. Schrijf vooral objectief, logisch, precies en duidelijk. Durf te schrappen en te verbeteren!

Laat aan het einde van je schrijfproces je stuk kritisch nalezen. Dat kan door een studiegenoot, een collega, een van je ouders... Maar ook ervaren scriptiebegeleiders kunnen je onderzoek nalezen. Daarnaast biedt De Standaard een gratis schrijfhulp aan. Plak je tekst in het programma en je krijgt suggesties om je tekst te verbeteren.

Heel veel succes aan alle ijverige studenten! Het mag nu dan wel afzien zijn om die paper, bachelorproef of thesis (op tijd) af te krijgen, je kijkt er later zeker met fierheid op terug. Welke tip zal jij zeker toepassen?

Ben jij zelf bezig met een onderzoek/thesis en loop je vast met je plan van aanpak, onderzoek of met de schrijfstijl? Neem contact op met BijlesHuis en vind een scriptiebegeleider die je persoonlijk ondersteunt!

Laat hieronder je gegevens achter en blijf zo op de hoogte van onze nieuwste artikels! Je ontvangt verder geen reclame of andere e-mails.

onderzoek thesis bachelorproef paper schrijven scriptiebegeleiding
Updates ontvangen met didactische inzichten?
Sign up for our newsletter