Talenten terugvinden met vzw TAJO: achter de schermen bij een atelier rond plannen

Sterke bijlesverhalen 4 min read

Vzw TAJO klopte enkele maanden geleden aan met de vraag of BijlesHuis een atelier ‘plannen’ wilde organiseren voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. Graag! Studiebegeleiding is natuurlijk onze expertise. Accountmanager en bijlesdocente Luna ging met veel plezier de uitdaging aan. Ze goot de kennis over hoe je een goede planning en weekschema opstelt in een leuke en creatieve workshop onder het motto ‘Hoe je moet leren, kan je leren’. 😉 Hieronder lees je het verslag achter de schermen in haar woorden.

TAJO atelier

Wat doet TAJO?

“Tajo wil kwetsbare jongeren wapenen tegen demotivatie, schooluitval, delinquentie, jeugdwerkloosheid en radicalisering. De ateliers die zij wekelijks op zaterdag organiseren hebben als doel om de zelfkennis van jongeren te vergroten, hen een breder perspectief te geven op wat ‘later’ zoal in petto heeft en om hun lokaal netwerk uit te breiden. Zo mocht groep 2 op uitstap naar het AZ Maria Middelares. Leuk!

Zaterdag 21 januari was het dan zover. Na enkele brainstormsessies met Colien van TAJO ging mijn atelier rond ‘plannen’ van start, voor 14 jongeren uit het 1e en 2e middelbaar. Naast mijn job bij BijlesHuis als accountmanager geef ik ook bijles Frans, Nederlands en algemene studiebegeleiding. Ik houd van planningen, weekschema’s, structuur en lijstjes (van lijstjes). Dit neem ik ook mee in de bijlessen die ik geef.

“De boeiende praktijkateliers worden gegeven door enthousiaste professionals uit een vijftiental beroepsgroepen: ondernemers, journalisten, wetenschappers, sporters, dokters, koks, zorgkundigen, architecten, mecaniciens, juristen… Deze gastdocenten zijn mensen die de maatschappelijk kwetsbare jongeren informeren en motiveren, die hen weten te overtuigen dat zij dit misschien ook kunnen als ze nu al hun best doen voor later.” - Colien van TAJO

TAJO heeft een mooie visie die BijlesHuis graag steunt. De vzw mag op zaterdagen gebruik maken van de klaslokalen van het Gentse Sint-Janscollege. Hoe kon ik in een schoolse setting vermijden dat de workshop rond ‘plannen’ (wat quasi een synoniem is van school) niet saai wordt maar de jongeren toch voldoende informeert?”

tajo atelier
De oplossing? Alle stoelen en banken aan de kant.

Het atelier rond leren plannen

“Het ijs werd snel gebroken tijdens de dagopening met alle gastdocenten die die dag een atelier geven. Tijdens dat “opwarmmoment” vertelden de jongeren hoe het met hen ging, wie ze waren en konden ze vragen stellen aan de gastdocenten om zo hun beroep te raden. Dat was niet zo eenvoudig, want ik lijk volgens hen op een dokter (waarvoor dank!) of een hulpjuf. Bijles regelen, leerlingen en docenten ondersteunen en bijles geven is wel een mooie samenvatting van wat BijlesHuis doet. Zo werd ik met veel plezier hulpjuf voor een dag :-)

Na de dagopening was het tijd om de 14 jongeren op te splitsen in 2 groepjes zodat zij de nodige aandacht kregen tijdens de ateliers. Ze hadden zin om erin te vliegen, want iedere TAJO’er vertelde ronduit hoe zij studeerden en hoe ze een planning opmaakten. We konden unaniem besluiten dat zij vaak geen planning maken en de avond voor een toets of taak hun boek voor het eerst openslaan. Dit is helaas een herkenbaar verhaal. BijlesHuis krijgt vaak aanvragen rond leren leren, het opstellen van een planning en studiemethode. Veel leerlingen hebben geen idee hoe ze een eerste aanzet maken en leren wanneer de toets of taak hen plots te binnenschiet. Als je uitgebreid wil leren hoe je een planning opmaakt kan je onze gids rond plannen doorlezen.

De TAJO’ers kregen elk een weekschema en konden als eerste stap alle momenten neerpennen waarop ze NIET kunnen leren. Leuk hé plannen? Hobby’s, etenstijd, TAJO en schooluren werden geblokkeerd en kregen een eigen kleurcode.”

TAJO atelier

”Daarna controleerden de TAJO’ers op Smartschool welke taken en toetsen ze de volgende week hadden. Deze taken verdeelden ze in kleinere onderdelen, verspreid over meerdere momenten doorheen de week. Herhaling is even belangrijk als pauzeren tijdens het leren.”

“Ik leerde dat ik mijn weekschema kan maken op basis van Smartschool. Dat vind ik handig.” - aldus S.
“De kleurtjes maken het plannen wel wat leuker.” - T.
“Ik leerde vandaag dat ik maandag een toets Engels heb. Dat zag ik op Smartschool dus ik ga na TAJO leren.”, vulde een andere TAJO’er lachend aan.
TAJO atelier
IJverig aan de slag.

“Na 40 minuten wisselden de groepjes van atelier en konden deze ijverige TAJO’ers creatief aan de slag bij de gastdocenten van STR.AAT. Het BijlesHuis-atelier rond plannen begon opnieuw. Na de lunchpauze speelde ik nog een spel mee met de groep. Zo kon alle energie gekanaliseerd worden alvorens iedereen huiswaarts ging. Moe maar voldaan sloten we de dag af. Het atelier vloog voorbij en was nog leuker dan ik verwacht had. Bedankt Colien en alle TAJO’ers voor de fijne samenwerking. We komen met veel plezier terug.

Wil jij ook aan de slag met een weekschema? Sinds kort heeft BijlesHuis downloadbare planners die onze leerlingen en bijlesdocenten tijdens hun bijlessen gebruiken. Zo wordt het leren weer wat leuker. Je vindt de witte planner via deze link en de gekleurde planner via deze link!”

Ben je enthousiast over TAJO en wil je ook graag een atelier organiseren? Dat kan want TAJO ondersteunt intussen meer dan tweehonderd maatschappelijk kwetsbare jongeren van 10 tot 14 jaar in Gent en Kortrijk. Je vindt meer informatie over TAJO op hun website.

Heb jij ook nood aan studiebegeleiding op maat om beter te leren plannen? BijlesHuis werkt met ervaren bijlesdocenten die een achtergrond in het onderwijs hebben, als pedagogisch medewerker, leraar of ondersteuner. Je kan contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

Ontvang je graag onze artikels maandelijks in je inbox? Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!

studietips Studiebegeleiding studeren time management agenda plannen
Updates ontvangen met didactische inzichten?
Sign up for our newsletter