written by
Jill R.

Studeren: 20 quotes in het Nederlands en in het Engels

Rondom studeren 6 min read

Veel beroemde auteurs, wetenschappers en kunstenaars uiten een stukje levensadvies in de vorm van een quote. Of je nu net aan je academische reis begint of het einde nadert, we kunnen allemaal wel wat motivatie gebruiken als het om studeren gaat. Wij hebben 20 bekende quotes over studeren opgelijst en ze vertaald vanuit het Engels naar het Nederlands. Sommige quotes zijn grappig, sommige zijn inspirerend en sommige zijn gewoon waar. Op het einde van de lijst gaan we ook dieper in op de betekenis van drie eerder aangehaalde quotes over studeren.

studeren quotes nederlands

Quotes over studeren in het Nederlands en Engels

1

"There is no substitute for hard work." - Thomas Edison
"Er is geen vervanging voor hard werken." - Thomas Edison

2

"I'm not telling you it's going to be easy - I'm telling you it's going to be worth it." -Art Williams
“Ik vertel je niet dat het gemakkelijk gaat worden - ik vertel je dat het de moeite waard is.” - Art Williams

3

"Study while others are sleeping; work while others are loafing; prepare while others are playing; and dream while others are wishing." -William Arthur Ward
“Studeer terwijl anderen slapen; werk terwijl anderen aan het luieren zijn; bereid je voor terwijl anderen spelen; en droom terwijl anderen wensen.” - William Arthur Ward

4

"Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice and most of all, love of what you are doing or learning to do." -Pele
“Succes is geen toeval. Het is hard werken, doorzettingsvermogen, leren, studeren, opofferen en vooral liefde voor wat je doet of leert doen.” - Pele

5

"A bad semester or one bad grade won’t define your future." - Olivia Alnes
"Een slecht semester of één slecht cijfer zal je toekomst niet bepalen" - Olivia Alnes

6

"Believe you can and you're halfway there." -Theodore Roosevelt
“Geloof dat je het kunt en je bent al halverwege.” - Theodore Roosevelt

7

"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." -Nelson Mandela
"Onderwijs is het krachtigste wapen waarmee je de wereld kunt veranderen." -Nelson Mandela

8

"The only person who is educated is the one who has learned how to learn …and change." -Carl Rogers
"De enige persoon die opgeleid is, is degene die geleerd heeft hoe te leren.. en te veranderen." - Carl Rogers

9

"An investment in knowledge pays the best interest." -Benjamin Franklin
"Een investering in kennis levert de beste rente op." - Benjamin Franklin

10

"Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever." ― Mahatma Gandhi
"Leef alsof je morgen zult sterven. Leer alsof je eeuwig zult leven." - Mahatma Gandhi

11

"Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn." ― Benjamin Franklin
“Vertel het me en ik zal het vergeten. Laat het me zien en ik zal het onthouden. Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken.” - Benjamin Franklin

12

"Learning never exhausts the mind." ― Leonardo da Vinci
"Leren put de geest nooit uit." - Leonardo da Vinci

13

"Don't just read the easy stuff. You may be entertained by it, but you will never grow from it." ― Jim Rohn
“Lees niet alleen de gemakkelijke dingen. Je kunt er misschien door worden vermaakt, maar je zult er nooit door groeien.” - Jim Rohn

14

"I’ve failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed." ― Michael Jordan
“Ik heb keer op keer gefaald in mijn leven en dat is de reden waarom ik geslaagd ben.” - Michael Jordan

15

"It is what we think we know already that prevents us from learning." ― Claude Bernard
“Het is wat we denken al te weten dat ons ervan weerhoudt om bij te leren.” - Claude Bernard

16

“People learn something every day whether they like it or not.” - Lauren Bacall
"Mensen leren elke dag iets, of ze willen of niet." - Lauren Bacall

17

“Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think.” - Albert Einstein
“Onderwijs is niet het leren van feiten, maar de training van de geest om na te denken.” - Albert Einstein

18

"The beautiful thing about learning is that no one can take it away from you."—B.B. King.
“Het mooie aan leren is dat niemand het van je kan afnemen.” - B.B. King.

19

“There is no greater wealth than wisdom, no greater poverty than ignorance.” - Ali ibn Abi Talibt
"Er is geen grotere rijkdom dan wijsheid, geen grotere armoede dan onwetendheid.” - Ali ibn Abi Talibt

20

“Learning is like rowing upstream; not to advance is to drop back.” - Bill Copeland
"Studeren is als stroomopwaarts roeien: niet vooruitgaan is terugvallen." - Bill Copeland

3 bekende quotes over studeren uitgelegd

"There is no substitute for hard work." - Thomas Edison

Deze quote over studeren kan op twee manieren geïnterpreteerd worden.

Enerzijds kan Edison hiermee aanduiden dat er geen andere manier is om echt succes te bereiken dan door hard te werken. Er is geen omweg of alternatief om de absolute top te bereiken dan er zelf heel hard voor te werken. Doorzetten is de boodschap. Je kan spiekbriefjes maken om door je examen Engels te raken, maar dan beheers je de Engelse taal niet zoals wanneer je er echt voor gestudeerd had.

Anderzijds kan je dit interpreteren als het euforische gevoel dat je krijgt van succesvol te zijn. Niets kan jou beter laten voelen dan de resultaten te zien van je harde werk. Er komt een voldaan en trots gevoel naar boven bij wie beseft dat hij of zij het geboekte succes zélf gecreëerd heeft.

"Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn" ― Benjamin Franklin

Met deze quote over studeten haalt Franklin een belangrijke leervorm aan, namelijk leren door te doen. Denk bijvoorbeeld aan jonge kinderen die zelf op onderzoek uitgaan. Ze voelen aan alles, proeven van alles en proberen veel. Aan de hand van dingen zelf uit te proberen leer en onthoud je beter. Hoe komt dat nu? Omdat je tijdens het zelf uittesten van dingen fouten maakt en net uit die fouten leer je. Je weet wat niet werkt, maar nog belangrijker kom je erachter wat wél werkt.

“Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think” - Albert Einstein

Vind jij studeren nutteloos omdat je alles vanbuiten moet blokken en achteraf niets onthoudt? Dan is Albert Einstein het niet met je eens. Hij vindt net dat je door onderwijs veel bijleert. Zo leer je volgens Einstein bijvoorbeeld beter interpreteren, kritisch nadenken en omgaan met andere mensen. Je bouwt skills op die je niet uit boeken kan leren.

We hopen dat deze lijst van 20 beroemde quotes over studeren je heeft geïnspireerd, gemotiveerd of op zijn minst geamuseerd. 😉Heb je nog motivatie, hulp of net dat extra duwtje in de rug nodig om aan de slag te gaan? Neem vrijblijvend contact op met BijlesHuis.

Wil jij op de hoogte gehouden worden van de nieuwste artikels? Schrijf je dan hieronder in op onze maandelijkse nieuwsbrief!

quotes Nederlands Engels studeren
Updates ontvangen met didactische inzichten?
Sign up for our newsletter