De 10 meest voorkomende schrijffouten in het Engels

Bijleren: talen 5 min read

In de Engelse taal vind je regelmatig woorden die sterk op elkaar lijken. En daardoor bestaat er een lange lijst aan veel voorkomende Engelse fouten! Wie heeft nog nooit there geschreven terwijl het eigenlijk they're moet zijn? Of seperate in plaats van separate? Maar geen zorgen: we’ve got your back! Na het lezen van dit artikel maak jij deze 10 frequente taalfouten in het Engels nooit meer!

taalfouten engels

1. They’re, their en there

Een klassieke taalfout in het Engels is het verkeerd gebruiken van theyre/their/there. De drie woorden lijken erg op elkaar, maar hebben een verschillende betekenis én functie in een zin.

De vorm they’re is een samentrekking van they are, de derde persoon van het hulpwerkwoord to be vervoegd in de present simple:

 • They’re going to school.

De vorm their is een bezittelijk voornaamwoord voor de derde persoon meervoud:

 • Their school is located in the city centre.

De vorm there is een aanwijzend voornaamwoord:

 • The school is over there.
 • Where? -There!

Wat we hierboven besproken hebben, geldt natuurlijk ook voor you’re (de samentrekking van you are) en your (het bezittelijk voornaamwoord voor de tweede persoon enkelvoud en de tweede persoon meervoud).

2. To, too en two

Het gebeurt wel eens dat je de tweede -o van too vergeet als je snel aan het schrijven of typen bent. Het verschil tussen de twee is dat to gebruikt wordt voor een zelfstandig naamwoord, bijvoorbeeld:

 • I walked to school today.
 • I said hello to my teacher.

Het kan ook gebruikt worden voor een werkwoord om een bestemming, ontvanger of actie te beschrijven.

 • I’m going to do my homework after school.

Too is een alternatief voor also of as well.

 • “I like going to school” - “Me too!”

Too wordt ook gebruikt om aan te geven dat iets “te” is.

 • My soup is too hot.

Two betekent natuurlijk het getal twee!

3. Which, wich en witch

Deze drie woorden lijken op het eerste gezicht op elkaar en klinken hetzelfde, maar het verschil zit in enkele letters. Which heeft verschillende functies. Het wordt gebruikt als adjectief en als voornaamwoord om een vraag te introduceren.

 • Which flowers should I buy?
 • Which of those flowers do you like the most?

Which wordt ook gebruikt als betrekkelijk voornaamwoord, als alternatief voor that.

 • I like the flowers which are sold at the supermarket.

Which wordt vaak verkeerd geschreven als wich. Het woord wich bestaat ook in het Engels, maar het wordt niet vaak gebruikt. Het zou “breigaren” kunnen betekenen, maar het wordt ook gebruikt voor “zoutmijn”.

Een witch kennen we in het Nederlands als een heks ;-).

4. To separate en to seperate

Het werkwoord to separate is één van die woorden waarvan je telkens denkt: hoe schrijf ik dat ook alweer? Wel, de enige juiste vorm van het werkwoord is met twee a’s. Het woord to seperate bestaat helemaal niet in het Engels! Hoe onthoud je dan de juiste schrijfwijze? Denk aan het woord ‘vertaal’: één -e en twee -a’s!

 • I am very bad at separating egg yolks from egg whites.

5. To affect en to effect

Deze twee woorden worden vaak door elkaar gehaald, maar hebben wel degelijk een verschillende betekenis. Er is een handige manier om de twee uit elkaar te houden: over het algemeen wordt to affect als een werkwoord gebruikt met de betekenis “iemand/iets beïnvloeden”. Effect is dan een zelfstandig naamwoord en het resultaat van die beïnvloeding.

 • Rainfall affects plant growth.
 • Rainfall often has a negative effect on one’s mood.

6. Whether, wether en weather

Het woord whether is een voegwoord dat vaak het eerste alternatief van een groep introduceert. Bijvoorbeeld:

 • Whether or not it rains, we’re going for a walk.

Het voegwoord whether wordt vaak verkeerd geschreven als wether. Het woord wether bestaat ook in het Engels, maar het staat voor een ram dat op jonge leeftijd gecastreerd werd. Je vermijdt dus best dat je deze twee door elkaar gebruikt ;-).

Het woord weather betekent in het Nederlands gewoon het weer. Toch belangrijk om deze drie woorden uit elkaar te houden, dus!

 • The weather today was very lovely.

7. Farther en further

Farther en further worden vaak met elkaar verward. Daarnaast lijken de betekenissen ook nog eens op elkaar. Zowel het woord farther als further wordt gebruikt als bijwoord om te verwijzen naar een fysieke afstand. Soms kan je ze zelfs allebei gebruiken.

 • The nearest supermarket was much farther/further than she thought.
 • She walked farther/further up the hill.

Het woordje further is ook een werkwoord.

 • He wants to further his career.

Het woord further wordt ook gebruikt als adjectief.

 • No further details have been released.
 • For further information, see our website www.bijleshuis.be.

8. Quiet en Quite

Quiet is een adjectief dat gebruikt wordt om iets stil of rustig te beschrijven.

 • It’s a quiet night tonight.

Quite is een bijwoord dat in het Nederlands vrij vertaald wordt als “nogal”.

 • My neighbour’s dog is quite loud, he’s always interrupting my studying.

9. Lie en lay

To lay gebruik je om te zeggen dat je iets neerlegt, terwijl to lie geen lijdend voorwerp nodig heeft en liggen of liegen betekent.

 • I don’t like to lay my wallet on the counter.
 • I’m going to lie down for a few minutes, I’m really tired.
 • Are you going to lie to get what you want?
Opgelet: de -ing vorm van to lie (liggen) is hetzelfde als de -ing vorm van to lie (liegen). Beide schrijf je als lying.
 • I’ve been lying on my couch all day.
 • I have a feeling my friend has been lying to me.

De verleden tijd van to lie en to lay zijn speciale gevallen:

 • to lie > lay
 • to lay > laid

10. To insure, to ensure en to assure

To insure betekent dat je iets verzekert door een verzekeringsmaatschappij te betalen.

 • Remember to insure your car against theft.

To ensure betekent “ervoor zorgen dat”.

 • She looked around to ensure that no one was watching her.

Tot slot, to assure betekent “iets beloven” of iets met zekerheid zeggen.

 • I assure you that I will get it done.

Zo, nu maak je deze frequente taalfouten in het Engels nooit meer!

Heb je vaker moeilijkheden met taal en kan je individuele hulp bij Engels of schrijfvaardigheid wel gebruiken? De ervaren docenten van BijlesHuis leren jou graag topzinnen te schrijven!

Laat hieronder je gegevens achter en blijf zo op de hoogte van onze nieuwste artikels! Je ontvangt verder geen reclame of andere e-mails.

Engels leren Engelse taalfouten bijles engels Engels
Updates ontvangen met didactische inzichten?
Sign up for our newsletter