Deze 10 frequente taalfouten mag jij nooit meer maken

Bijleren: talen 3 min read

Een taalfoutje? Het kan iedereen overkomen, want missen is menselijk en de Nederlandse taal zit vol valkuilen. We gaven eerder al uitgebreide uitleg rond dt-fouten vermijden en het verschil tussen jou/jouw en u/uw. Hieronder vind je de top 10 van de vaakst voorkomende taalfouten in Vlaanderen, zodat jij die alvast nooit meer maakt.

veel voorkomende taalfouten

Als of dan?

Het woord 'dan' gebruik je als het gaat om de vergrotende of verkleinende trap, of na ander, andere, anders,…. Dat zijn woorden als: kleiner dan, groter dan, anders dan, meer dan,…

Het woord 'als' gebruik je als het gaat om een vergelijking, of als iets even groot is. Denk dus aan: even groot als, net zo lang als, even sterk als,…

 • Ik ben echt wel beter in voetballen dan hij! <-> Ik ben net zo goed in voetballen als hij.
 • Hij haalde meer dan 90% op die toets. <-> Hij haalde een even hoge score als zijn klasgenootje op die toets.

Die of dat?

'Het meisje die daar loopt, vind ik heel knap.', is een foute zin. 'Meisje is een het-woord en naar het-woorden verwijs je met 'dat'. Je schrijft dus: ‘Het meisje dat daar loopt.

'Die' gebruik je enkel bij de-woorden en meervoudsvormen. Bijvoorbeeld: 'De trui die jij draagt.' en 'De kinderen die daar spelen.'.

Moest(en) of mocht(en)?

'Moest ik kunnen, ik zou stoppen met studeren!'

Deze zin lijkt misschien correct, maar is het zeker niet. Voorwaardelijke zinnen worden in Vlaanderen dikwijls ingeleid door het woordje 'moest(en)', maar volgens het correcte taalgebruik hoort daar mocht(en) te staan.

 • Mocht ik kunnen, ik zou stoppen met studeren.
 • Zouden minderjarigen sneller naar de fles grijpen mocht sterke drank legaal zijn onder 18 jaar?

Beroep doen op of een beroep doen op?

De juiste uitdrukking is 'een beroep doen op'. Het lidwoord een wordt al eens weggelaten, maar niet iedereen aanvaardt dat. Beroep doen op is dus geen standaardtaal.

 • Ik doe een beroep op mijn buurman als ik een probleem heb met mijn computer. Hij is namelijk IT'er.

Noemen of heten?

Noemen en heten zijn geen synoniemen! 'Noemen' gebruiken we als we iemand een bijnaam geven. Het gaat dus niet om de echte naam van die persoon, maar om een naam die jij hem/haar geeft.

Bij 'heten' gaat het over de naam die iemand heeft en die we niet zomaar zelf kiezen.

 • Ik heet Dimitri, maar ze noemen me 'DDT'.
 • Ze noemen Venetië wel eens 'de stad van de duizend bruggen'.

Zelf of zelfs?

Sommige mensen schrijven in een tekst het woord 'zelf' waar er zelfs bedoeld wordt. 'Zelf' is een aanwijzend voornaamwoord dat ‘in eigen persoon’ betekent en 'zelfs' is een bijwoord dat 'tegen de verwachting in' of 'bovendien' betekent.

Bijvoorbeeld:

 • Hij delegeert niet graag, hij doet alles liever zelf.
 • Hij delegeert niet graag. Zelfs documenten kopiëren doet hij liever zelf.

Opgeslagen of opgeslaan?

Het werkwoord 'opslaan' heeft als voltooid deelwoord 'opgeslagen'. 'Opgeslaan' bestaat niet, maar komt dikwijls voor in de Vlaamse spreektaal. Opgeslaan behoort dus niet tot de Nederlandse standaardtaal.

Bij het werkwoord 'updaten' is dat net hetzelfde verhaal. Het correcte voltooid deelwoord van updaten is 'geüpdatet', en niet 'upgedatet'.

Geslacht van landen, steden en bedrijven

Bedrijven, landen en steden zijn onzijdig. Verwijs ernaar met het persoonlijk voornaamwoord ‘het’ en het bezittelijk voornaamwoord ‘zijn’.

Bijvoorbeeld:

 • Apple hoeft weinig reclame te maken: het trekt zijn klanten aan door een wij-gevoel te creëren.
 • België heeft een te zware staatsschuld: het moet zijn tekort op korte termijn terugdringen.
 • Gent is trots dat het kan uitpakken met zijn Gentse Feesten.

Media = MEERVOUD

Het woord 'media' vormt het meervoud van medium. Logischerwijs krijgt ook het werkwoord dat erbij staat een meervoudsvorm.

Bijvoorbeeld:

 • De media maken of kraken iemands carrière.
 • Social media zijn nu het middel bij uitstek.

Is dat alles?

Neen, zeker niet! Er blijven genoeg taalfouten en -verwarringen over. Misschien weet jij er nog eentje?

Heb je vaker moeilijkheden met taal en kan je individuele hulp bij Nederlands of schrijfvaardigheid wel gebruiken? De ervaren docenten van BijlesHuis leren jou graag topzinnen te schrijven!

Laat hieronder je gegevens achter en blijf zo op de hoogte van onze nieuwste artikels! Je ontvangt verder geen reclame of andere e-mails.

Nederlands fouten verbeteren bijles
Updates ontvangen met didactische inzichten?
Sign up for our newsletter