Bijles geven via deeleconomie: hoe werkt dat?

Voor bijlesdocenten 2 min read

Bijklussen is in België voordelig mogelijk via deeleconomie, waarbij particulieren onderling diensten uitvoeren tegen betaling. Dat moet wel gecoördineerd worden via een platform dat daarvoor erkend is door de overheid. Aangezien BijlesHuis zo’n erkend deeleconomieplatform is, kunnen docenten eenvoudig bijles geven via dit systeem. Dat betekent ook dat ze weinig belastingen moeten betalen op de inkomsten daarvan.

Samengevat: in 2024 kan je tot €7.460 bruto verdienen. Daarop betaal je 10,70% belastingen (bedrijfsvoorheffing).

Tussen 15/08/2018 en 31/12/2020 was bijklussen via deeleconomie onbelast. Deze wet is door het Grondwettelijk Hof in 2020 helaas ongedaan gemaakt. Sinds 2021 gelden opnieuw de oorspronkelijke regels. Er wordt 20% belasting geheven op je bruto inkomsten, na aftrek van 50% kostenforfait. Netto betaal je dus 10% belastingen.

  1. Op de vergoeding die wordt afgesproken houdt BijlesHuis elke maand 10,7% bedrijfsvoorheffing in. Dat storten we volledig over naar de Belgische staat. 10% vormt de belastingen op je inkomsten, de overige 0,7% wordt verrekend met je belastingaangifte en krijg je terug het jaar daarop.

    Een voorbeeld:

    -Bruto verdiend met lesgeven via BijlesHuis: €1.000
    -Kostenforfait van 50%: €500
    -Belastbare basis = bruto-inkomsten - kostenforfait: €1000 - €500 = €500

    20% belasting op belastbare basis van €500: €100

    Je hebt reeds €107 bedrijfsvoorheffing betaald. Je zal de resterende €7 dus terugkrijgen.
  2. Als lesgever hoef je zelf niets door te geven aan de overheid, dat doet BijlesHuis voor jou. We verzorgen alle aangiftes en administratie zodat jij je kan focussen op het lesgeven.

    Een fiche wordt hiervoor jaarlijks opgemaakt in het eerste kwartaal van het volgende jaar. Je vindt deze fiche, na opmaak, terug op het portaal van BijlesHuis. We wijzen je erop dat je steeds zelf verantwoordelijk bent om na te gaan of deze inkomsten correct zijn opgenomen in je belastingaangifte (dit gebeurt niet steeds automatisch!).
  3. Het maximale jaarlijkse totaalbedrag dat je kan verdienen met bijklussen via deeleconomie in 2024 bedraagt €7.460 (bruto). We brengen jou als lesgever sowieso op de hoogte indien je het plafondbedrag nadert in de loop van het jaar.
  4. Voor inkomsten via een deeleconomieplatform is er geen maandelijkse limiet vastgelegd. De overheid kijkt enkel naar het jaarlijkse totaalbedrag.
  5. De inkomsten via Deeleconomie vallen in de categorie “Diverse inkomsten” en worden ook als een inkomen beschouwd.

Let op: indien je actief bent via verschillende deeleconomieplatformen of nog bijklust op een andere manier, tellen al je inkomsten mee voor het jaarlijks plafond. Zodra je het plafond overschrijdt, worden alle inkomsten via de personenbelasting belast. Opletten dus!

Ben jij student? Bijles geven via deeleconomie heeft geen invloed op het groeipakket (kinderbijslag) dat je ouders ontvangen, maar kan wel invloed hebben op of je fiscaal ten laste blijft van hen of niet. Alle info lees je in onze blog bijles geven als student.

Deze regeling geldt voor iedereen, tenzij je reeds als zelfstandige dezelfde activiteit uitoefent. Deze regeling is dus vooral bedoeld om te "proeven" van het lesgeven als je reeds een andere hoofdactiviteit hebt. Als het lesgeven steeds professioneler wordt en de verdiensten overstijgen bovengenoemde bedragen, dan is het aan te raden om over te schakelen op een zelfstandig statuut.

Alle bijkomende informatie en een uitgebreide F.A.Q. over de deeleconomie vind je op deze site van de overheid.

Laat hieronder je gegevens achter en blijf zo op de hoogte van onze nieuwste artikels! Je ontvangt verder geen reclame of andere e-mails.

deeleconomie bijverdienste bijverdienen
Updates ontvangen met didactische inzichten?
Sign up for our newsletter