Je eerste bijles geven: hoe pak je dat aan?

Voor bijlesdocenten 5 min read

Nieuwe bijlesdocenten met een uitstekende inhoudelijke kennis maar zonder (bij)leservaring zijn soms onzeker over hoe ze precies hun eerste bijles moeten aanpakken. Zonder didactische achtergrond en ervaring is het natuurlijk spannend om voor de eerste keer bij de student (en eventueel ook ouders) te verschijnen.

We gaan ons daarom even inbeelden dat jij vandaag je eerste bijles hebt met student Lucas. Lucas zit in het middelbaar en heeft problemen met het vak waarin jij geschoold bent. Je belt aan, wordt vriendelijk welkom geheten en gaat aan de tafel zitten met Lucas. Hoe gaat het nu verder?

Lucas, I am your teacher

Het eerste gesprek met een middelbare student hou je best met de ouders erbij. Zij zijn namelijk meestal degenen die naar BijlesHuis gestapt zijn uit noodzaak en bieden goede inzichten. Begin met de student iets beter te leren kennen. Vraag naar de hobby’s en interesses van Lucas, zijn school, broers en zussen. Waar is hij graag mee bezig?

Daarna peil je naar hoe het gaat op school. Gaat Lucas graag naar school of helemaal niet? Wat zijn zijn lievelingsvakken en aan welke vakken heeft hij een hekel? Kan hij zijn huiswerk goed plannen? Wat vindt hij van de manier van lesgeven op school? Werkt Lucas actief mee in de les? Is het moeilijk om de aandacht erbij te houden? Waarom? Maakt hij aantekeningen in de les? Durft hij om uitleg vragen aan de docenten als hij iets niet snapt?

Vergeet ook niet te na te gaan of Lucas en zijn ouders vragen hebben voor jou. Je kan jezelf kort voorstellen. Van de meeste informatie zijn de ouders natuurlijk al op de hoogte omdat BijlesHuis je profiel, achtergrond en ervaring meegeeft voor ze akkoord gaan met jou als bijlesgever.

eerste bijles geven

Waarom wil Lucas bijles?

Het is belangrijk om na te gaan wat precies de aanleiding gaf om op zoek te gaan naar een bijlesdocent. Het kan zijn dat Lucas al jarenlang problemen heeft met wiskunde. Of misschien is het pas sinds het nieuwe schooljaar en een nieuwe leerkracht dat hij de theorie niet meer snapt. Soms beseffen ouders dat hun zoon eigenlijk al zijn hele leven niet weet hoe hij aan de slag gaat voor een toets of examen.

Je gaat best na bij zowel student als ouders waar het moeilijk gaat en wat volgens hen precies fout loopt. Ouders hebben vaak andere inzichten dan hun kinderen. Welke leermethode gebruikt Lucas nu? Is die efficiënt?

Het is ook mogelijk dat de aanvraag voor bijles kwam naar aanleiding van een slechte toets of examen. Dan kan je die toets erbij nemen om te analyseren. Samen met Lucas ga je na waar de gemaakte fouten hun oorsprong vinden. Waar liep het mis en wat kan de volgende keer beter aangepakt worden? Het is voor een student cruciaal om na een toets telkens te reflecteren om zo uit zijn fouten te leren.

De wondere wereld van organisatie

Vergeet niet te peilen naar hoe de student zich (al dan niet) organiseert. Wanneer maakt Lucas zijn schooltas? Heeft hij altijd zijn materiaal bij in de les? Hoe verdeelt hij zijn huiswerk over de dagen, houdt hij een agenda bij? Is die overzichtelijk en altijd up-to-date? Weet hij bijvoorbeeld altijd goed wat hij voor een toets moet leren? Maakt hij zijn huiswerk en studeert hij op een vast moment? Waar is zijn studieplekje: aan een bureau in de slaapkamer of in de woonkamer? Wordt Lucas soms afgeleid bij het maken van zijn huiswerk? Orde en organisatie zijn belangrijk en vergemakkelijken het leerproces.

Tips voor de student:

  • Maak je boekentas voor het slapengaan klaar met een checklist: schrijfgerief, agenda, boeken en cursussen voor volgende dag,…
  • Werk telkens vanuit een agenda en volg die op.
  • Kies een studieplek waar je niet afgeleid bent.

Aan de slag!

Genoeg gekletst! Tijd om in de cursussen en boeken van Lucas te duiken. Sommige studenten vragen enkel algemene studiebegeleiding aan, maar de meeste bijlessen worden opgestart voor een bepaald vak of meerdere vakken. Doorblader het boek eens om te zien wat aan bod komt, en op welke manier dat gepresenteerd wordt. Vraag aan Lucas met welke onderwerpen hij het precies moeilijk heeft.

Als het doel van de bijles is om te slagen voor een toets of examen, maak je met Lucas een plan van aanpak voor de komende lessen. Dat gaat dan over wat de precieze leerstof is en waar je op zal focussen, hoe je dat gaat verdelen over de komende lessen, of je telkens huiswerk meegeeft, of er overhoringen zullen plaatsvinden,…

Als het doel van de bijles is om wekelijks het vak bij te houden en te helpen met vragen die opduiken of huiswerk, dan kan je in principe al meteen van start gaan met eventuele inhoudelijke vragen of een opdracht waar Lucas hulp bij nodig heeft. Dat hangt af van de resterende tijd natuurlijk. De volgende lessen kan je dan dieper ingaan op het maken van een planning en een cruciaal aspect van bijlesgeven… leren leren.

De laatste stap: feedback vragen

Heldere communicatie is key tijdens een bijlessenreeks; het zorgt ervoor dat de leerdoelen scherp blijven, er sneller resultaten worden geboekt en de student voldoende ruimte krijgt om zijn wensen mee te delen. Vergeet dus niet om elke bijles, en zeker de allereerste, af te sluiten met een feedbackmoment. Voor leerlingen uit het lager en het middelbaar onderwijs is het ook goed als de ouders daarbij aanwezig zijn. Mogelijke feedbackvragen die je kan stellen zijn:

  • Wat vond je van de bijles?
  • Wat ging goed en wat kan beter?
  • Ben je tevreden over de aanpak?
  • Heb je het gevoel dat je vooruit bent gegaan / dat je iets hebt bijgeleerd?
  • Is er iets dat je anders zou willen in de komende bijlessen?

Lees ons artikel over feedback geven aan je student om te leren hoe je de andere kant van feedback aanpakt tijdens de lessenreeks.

En na de eerste les?

Gefeliciteerd, je eerste les zit erop! Lucas en zijn ouders zijn opgelucht. Ze hebben er vertrouwen in dat jij over de komende maanden Lucas zal helpen met zijn inhoudelijke problemen, en dat hij een betere studiemethode zal ontwikkelen.

Vergeet geen verdere afspraken te maken over de tijd en locatie van volgende lessen. Hebben jullie elkaars gsm-nummer zeker? Vermeld nog eens kort de annuleringsvoorwaarden: als Lucas minder dan 24u op voorhand annuleert zonder geldige reden, mag je het eerste lesuur van de sessie toch aanrekenen. Hetzelfde geldt voor jou; hou steeds een student tijdig op de hoogte van veranderingen in je weekschema. Indien er nog vragen of problemen opduiken, kan je steeds bij je contactpersoon van BijlesHuis terecht. Veel plezier en succes met de lessenreeks!

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met ervaren bijlesdocente en studiebegeleidster Sofie. Heb je nog vragen omtrent leren leren of wil je je graag registreren als bijlesgever? Neem een kijkje op de website van BijlesHuis.

Laat hieronder je gegevens achter en blijf zo op de hoogte van onze nieuwste artikels! Je ontvangt verder geen reclame of andere e-mails.

bijles geven lesgever eerste les tips
Updates ontvangen met didactische inzichten?
Sign up for our newsletter