Academisch Engels: do’s & don’ts

Voor studenten: efficiënter studeren 6 min read

Wie bachelor- of masterproef zegt, zegt academisch taalgebruik. En wat als je je scriptie in het Engels schrijft? De meeste studenten hebben een goede basis- of zelfs gevorderde kennis van het Engels. Toch vormt schrijven in academisch Engels vaak een struikelblok voor velen. Academische teksten zijn niet zo maar formele teksten, ze vereisen een bepaalde stijl. Om een top-notch scriptie in te dienen, geven we je 10 cruciale do’s en don’ts mee die je best in je achterhoofd houdt tijdens het schrijfproces. Don’t Do not worry, we’ve we have got your back!

Academisch Engels, thesis, scriptie, masterproef, bachelorproef, academisch schrijven

1. Brits of Amerikaans academisch Engels?

De eerste vraag die je jezelf moet stellen is: “aan welke variant van het academisch Engels geeft mijn onderwijsinstelling de voorkeur: Amerikaans of Brits Engels?” Dat is natuurlijk heel belangrijk om te weten welke spellingsvariant je zal gebruiken. Zo zullen Britten organisation met een -s schrijven en Amerikanen spellen het als organization. Meer info lees je in dit artikel over de verschillen tussen Brits en Amerikaans Engels.

2. Technische taal versus alledaags taalgebruik

Een thesis of bachelorproef schrijf je over een heel specifiek onderwerp met bepaald vakjargon (specifieke woorden binnen een bepaald vakgebied). Gebruik die woorden dan ook, ze geven je tekst een professionele touch. Je vermijdt best ook alledaagse uitdrukkingen als “things, have got, a lot of, nice” en kies in plaats daarvan voor woordgroepen als “have found, great deal, much, good...”. Ook wanneer je de resultaten van je onderzoek beschrijft, is het eenvoudig om spreektaal of alledaagse uitdrukkingen te gebruiken. Je hebt zelf onderzoek gedaan, je kent de materie door-en-door en je valt makkelijk terug op informele taal.

  • The results of the second trial were pretty bad. = The results of the second trial turned out to be inconclusive.
Opgelet: Toon je lezer dat je begrijpt wat je schrijft; gebruik vakjargon niet zomaar maar leg gestructureerd uit wat bepaalde termen precies betekenen.

3. Academisch Engels en persoonlijke voornaamwoorden

Persoonlijke voornaamwoorden zoals ik, jij en we horen niet thuis in een academische context. Het lijkt misschien moeilijk om woordgroepen alsI think the research, we conducted, we found that...” uit je scriptie te filteren, maar het gaat een pak vlotter dan je denkt. Vervang die persoonlijke voornaamwoorden bijvoorbeeld door “it” of maak een zin passief.

  • We conducted research on the do’s and don’ts of academic writing. = Research on the do’s and don’ts of academic writing found that... OF Research on the do’s and don’ts of academic writing suggested that...
  • I believe this dissertation could help others to... = It can be concluded that this dissertation might help others to...
!Opgelet:
Te veel passieve constructies leest ook niet vlot, wissel voldoende af met “it”.

Online vind je heel wat lijsten met academic verbs die je kan gebruiken om “verslag” te geven van je resultaten: to imply, to propose, to demonstrate... Dankzij die woorden vermijd je makkelijk het gebruik van persoonlijke voornaamwoorden.

4. Algemene slordigheden

Als Nederlandstalige een scriptie schrijven in academisch Engels kan een hele opgave zijn. Je vertaalt een woord al eens fout, er kruipt een spellingsfoutje in of je gebruikt lege woorden als do, kind of, good en bad. Hieronder geven we je een beknopte tabel met enkele veelvoorkomende onnauwkeurigheden die je best vermijdt.

Academisch Engels, thesis, scriptie, masterproef, bachelorproef, academisch schrijven

Voor een uitgebreidere lijst met veelvoorkomende fouten surf je best eens naar Scribbr.nl. Ook zijn er talrijke lijsten te vinden op internet met alternatieven voor vage of lege woorden. Vooral die lege woorden vermijden is een enorm cruciale “do” bij academisch Engels!

5. Nominalisering

Een nominale stijl is een foutieve schrijfstijl die vaak over het hoofd wordt gezien bij academisch Engels én Nederlands. Hierbij gebruikt een schrijver zelfstandige naamwoorden die afgeleid zijn van werkwoorden. Dat leidt vaak tot onnodig lange zinnen. Vraag jezelf telkens af of er geen alternatief werkwoord in de plaats kan geschreven worden:

  • Below an explanation of the results conducted is presented. = The conducted results are explained below.

6. Afkortingen in academisch Engels

Een verkorte versie van een woord of woordgroep noemt men afkortingen of abbreviations. Je hebt verkorte versies van werkwoorden (samentrekkingen) zoals can’t in plaats van cannot, en verkorte versies van woorden of woorden (acroniemen) zoals DNA, wat staat voor desoxyribonucleïnezuur.

Vermijd:

  1. abbreviations van werkwoorden, dat is een informele stijl die niet gepast is voor een academische context.
  2. acroniemen die niet algemeen gekend zijn. Je kan NASA of DNA best afkorten zonder ze uit te leggen omdat iedereen ze vrijwel zal verstaan. Domeinspecifieke afkortingen zoals B2C teksten (=business to consumer teksten) leg je best eerst even uit (zie vakjargon), alvorens ze af te korten. Je wil je scriptie begrijpbaar houden voor elke lezer, ongeacht zijn/haar academische achtergrond.

Meer informatie over acroniemen en hun correcte schrijfwijze in academisch Engels vind je op Scribbr.nl.

7. Verbindingswoorden

Engelse verbindingswoorden worden regelmatig gebruikt zonder dat men de eigenlijke betekenis ervan kent. Een van die populaire verbindingswoorden is therefore, het betekent as a result of, of “dus” in het Nederlands. Een Engelse informele variant is so, een signaalwoord dat je best vermijdt in een formele context. Bovendien is het ook belangrijk om voldoende afwisseling te gebruiken in het academisch Engels; zo kan je therefore afwisselen met as a result of, hence en on that account.

TIP: oubollig Engels taalgebruik is niet hetzelfde als academisch/geleerd taalgebruik. “hereby en therewith” zijn verouderde signaalwoorden die je eenvoudigweg kan vervangen door “with this”.

8. Opsommingen via nummering

Probeer zo veel als mogelijk om voluit te schrijven, opsomming in puntjes hoort minder thuis in academisch taalgebruik. Zoek daarom extra informatie op zodat je de afzonderlijke puntjes in volwaardige zinnen kan gieten en link ze onderling met elkaar. Maak hierbij gebruik van voldoende verwijswoorden en voegwoorden.

TIP: Zonder verder opzoekingswerk moet elke lezer je academische tekst kunnen begrijpen.

9. Zinslengte

Een doorlopende tekst in academisch Engels kan snel saai worden, lezers worden moe en verliezen hun concentratie. Doordat je in academische teksten niet met leuke afbeeldingen kan werken, moet je de lezer geboeid laten blijven op een andere manier. Dat kan door af en toe korte en lange zinnen te combineren, je creëert als het ware een soort natuurlijk leesritme.

TIP: Wanneer je schrijft voor een groter publiek, neemt men als vuistregel “15 woorden per zin”.

10. Phrasal verbs

Phrasal verbs zijn vaste combinaties van een werkwoord met een voorzetsel, zoals to blow up. Dergelijke constructies zijn not done in academische teksten. Je kan ze eenvoudig weg vervangen door het synoniem ervan op te zoeken of de betekenis ervan te omschrijven. Zo zal to blow up, to explode worden in academisch Engels.

Ziezo, nu weet jij hoe je jouw bachelor- of masterproef tot in de puntjes kan afwerken! Vergeet zeker niet de lay-out en spelling te controleren op het einde. Gebruik een neutraal fond, zonder kleurrijke franjes en voer een spellingscontrole uit via Word of met Grammarly. Vlot je masterproef niet echt en blijf je maar uitstellen? Of wil je wat extra begeleiding bij het hele proces? BijlesHuis brengt je vrijblijvend in contact met een docent voor kwalitatieve scriptiebegeleiding.

Laat hieronder je gegevens achter en blijf zo op de hoogte van onze nieuwste artikels! Je ontvangt verder geen reclame of andere e-mails.

Engels bijles engels academisch Engels scriptiebegeleiding masterproef thesis bachelorproef academisch schrijven academisch taalgebruik formele taal formeel taalgebruik
Updates ontvangen met didactische inzichten?
Sign up for our newsletter