Vlaamse toetsen in 2024: alles wat ouders moeten weten

Voor ouders 2 min read

Op 26 april 2023 werd het ontwerp van decreet over de Vlaamse toetsen in het onderwijs goedgekeurd. Vanaf dit schooljaar 2023-2024 worden de eerste centrale toetsen in Vlaanderen afgenomen. Lees hieronder wat de Vlaamse toetsen precies zijn, welke leerlingen ze in 2024 moeten meedoen en wat de gevolgen zijn voor je zoon of dochter.

Vlaamse toetsen

Wat zijn de Vlaamse toetsen precies?

De Vlaamse toetsen zijn gestandaardiseerde centrale toetsen die het niveau van de leerlingen in Vlaanderen op verschillende vakgebieden meten. Ze zijn bedoeld om de onderwijskwaliteit te monitoren en te versterken. De toetsen worden centraal opgesteld door een onafhankelijk universitair steunpunt en worden digitaal afgenomen op school.

In tegenstelling tot andere landen, zijn de centrale toetsen volledig nieuw voor het Vlaamse onderwijs. Het zijn de vervangers van de peilingen. Er worden ook geen nieuwe paralleltoetsen meer ontwikkeld. De Vlaamse toetsen richten zich op Nederlands (begrijpend lezen, schrijven, grammatica) en wiskunde.

De Vlaamse toetsen hebben de volgende doelstellingen:

  • Inzicht bieden in de onderwijsprocessen.
  • In kaart brengen van de resultaten en leerwinst van leerlingen en scholen.
  • Meten in hoeverre leerlingen de onderwijsdoelen bereiken.
  • Ondersteunen van schoolteams bij hun kwaliteitszorg.
  • Begeleiden van scholen met lagere toetsresultaten.

Wie moet de Vlaamse toetsen in 2024 meedoen?

Alle leerlingen in het lager en middelbaar onderwijs zijn verplicht om deel te nemen aan de Vlaamse toetsen. De centrale toetsen worden vier keer afgenomen: aan het einde van het vierde en zesde leerjaar in het lager onderwijs, en aan het einde van het tweede en zesde middelbaar.

In het schooljaar 2023-2034 worden de centrale toetsen voor het eerst afgenomen in het vierde leerjaar en in het tweede middelbaar, dus nog niet in het zesde leerjaar en zesde middelbaar.

Leerlingen uit het buitengewoon onderwijs nemen enkel deel aan de Vlaamse toetsen als je school je inschrijft. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften kunnen gebruik maken van aanpassingen, zoals voorleessoftware en hulpkaarten indien ze hier normaal ook gebruik van maken op school.

Wat zijn de gevolgen voor je kind?

De gevolgen van de Vlaamse toetsen zijn beperkt. Het doel voor leerlingen is vooral om de kennis en vaardigheden in kaart te brengen. De resultaten worden daarom teruggekoppeld aan je kind en diens leraren.

Er zullen geen sancties volgen bij een slechte score, en de resultaten van de centrale toetsen tellen niet mee in het rapport van je zoon of dochter. De resultaten kunnen door de klassenraad gebruikt worden bij de algemene beoordeling van de leerlingen, maar er hangen geen beslissingen over studievoortgang of attestering aan vast.

Heb je nog vragen over de Vlaamse toetsen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met de school van uw kind of raadpleeg de officiële website over de Vlaamse toetsen.

Wens je informatie over bijles aan huis of online? BijlesHuis zoekt graag een geschikte docent voor je zoon of dochter in jullie regio. Dien een vrijblijvende aanvraag in via bijleshuis.be.

Op de hoogte blijven van onze nieuwste didactische artikelen? Schrijf je hieronder in op onze nieuwsbrief!

vlaamse toetsen
Updates ontvangen met didactische inzichten?
Sign up for our newsletter