Hoeveelheidsbepalers in het Engels: much of many?

Bijleren: talen 3 min read

Een quantifier, ofwel een hoeveelheidsbepaler, gebruik je in het Engels om een telbare of niet-telbare hoeveelheid uit te drukken. In dit artikel bespreken we de hoeveelheidsbepalers much en many en a lot of en lots of. Heb jij je ook al eens afgevraagd of je much of many moet gebruiken in een zin? We leggen je het gebruik van deze hoeveelheidsbepalers uit aan de hand van... een rondleiding door Londen!

much of many

Telbaar en niet-telbaar: much of many?

Much en many zijn hoeveelheidsbepalers (quantifiers) die je gebruikt wanneer je een hoeveelheid wil uitdrukken. In het Nederlands worden beiden vertaald als “veel”, maar in het Engels kan je ze helaas niet willekeurig gebruiken.

Wanneer je over een telbaar zelfstandig naamwoord dat in het meervoud staat wilt zeggen dat er veel van zijn, dan gebruik je many. Wanneer je bijvoorbeeld wilt zeggen dat er elk jaar veel toeristen naar Londen reizen, krijg je:

 • Every year many tourists visit London.

Bij niet-telbare zelfstandige naamwoorden in het enkelvoud, gebruik je much. Bijvoorbeeld:

 • Tourists usually spend much money on souvenirs when they travel to London.

Maar wat zijn niet-telbare zelfstandige naamwoorden precies? In het Engels zijn niet-telbare substantieven concepten die als een geheel worden gezien, en dus niet geteld kunnen worden. Voorbeelden van niet-telbare substantieven zijn:

 • Ideeën en ervaringen: advice, information, progress, news, luck, fun, work
 • Materialen en stoffen: water, rice, cement, gold, milk
 • Woorden die met het weer te maken hebben: weather, thunder, lightning, rain, snow
 • Namen voor een groep objecten: furniture, equipment, rubbish, luggage

In een informele context wordt eerder “a lot of of lots of gebruikt. Deze quantifiers kunnen gebruikt worden bij niet-telbare zelfstandige naamwoorden in het enkelvoud in een affirmatieve zin, een negatie of een vraagzin.

 • Lots of people think that the Big Ben is the most well known building in London.
 • That’s a lot of money for a ride on the London Eye!
 • Does a trip to London require a lot of preparation?
much of many

A lot of en lots of kunnen ook gebruikt worden bij telbare zelfstandige naamwoorden in het meervoud. Bijvoorbeeld:

 • We’ve got lots of things planned for our trip to London. We’re going to visit Tower Bridge, for example.
 • We’ve got many things planned for our trip to London. We’re going to visit Tower Bridge, for example.
 • We’ve planned much for our trip to London. We’re going to visit Tower Bridge, for example.

Hoe gebruik je much en many?

1. Vragen en negatie

Much en many worden vaak gebruikt in vraagzinnen, bijvoorbeeld:

 • How much time does it take to travel to the British Museum?
 • How many tourists visit London every year?

Maar ook in negaties, zoals in de volgende voorbeelden:

 • I haven’t got much money left, I spent all my money shopping at Oxford Street!
 • Many tourists don’t like fish and chips.

2. Much of/many of

Wanneer much of many voor een lidwoord (a/an, the), een aanwijzend voornaamwoord (this/that), een bezittelijk voornaamwoord (my, your) of een voornaamwoord (her, them) staat, dan zetten we of erna. Bijvoorbeeld:

 • During my stay in London, I spent much of my time taking pictures of everything.
 • How many of the tourists who travel to London visit Notting Hill?

3. Much als bijwoord

Much kan gebruikt worden als bijwoord in vraagzinnen en negaties, bijvoorbeeld:

 • How much does a ticket for a musical cost in the West End?
 • Summer is the best time to visit London because it doesn’t rain much.

Much kan ook gebruikt worden voor vergelijkende adjectieven en bijwoorden, bijvoorbeeld:

 • Walking takes much longer than taking the tube.
 • Buckingham Palace is much more beautiful than Kensington Palace.

Ziezo, nu weet je wanneer je much of many moet gebruiken in een zin! Wil je toch graag meer uitleg van een ervaren lesgever over hoe je een hoeveelheidsbepaler gebruikt in het Engels? BijlesHuis stelt je vrijblijvend een privédocent Engels voor.

Laat hieronder je gegevens achter en blijf zo op de hoogte van onze nieuwste artikels! Je ontvangt verder geen reclame of andere e-mails.

Engels Engels leren quantifiers hoeveelheidsbepaler grammatica
Updates ontvangen met didactische inzichten?
Sign up for our newsletter