Voorbereiden op de middenjury / Examencommissie: 7 tips

Voor studenten: efficiënter studeren 4 min read

Wat is middenjury / Examencommissie? De Examencommissie (vroeger middenjury genaamd) is een Vlaamse instelling die examens inricht voor iedereen die geen diploma heeft behaald in het gewone onderwijssysteem. Zo kunnen studenten op eigen tempo verscheidene getuigschriften en diploma's (bijvoorbeeld aso of tso) behalen van thuis uit.

De leerstof moet zelfstandig worden ingestudeerd, en dat is niet evident. Zelf een planning maken en volgen, jezelf motiveren zonder les te krijgen,... Veel studenten kloppen dan ook bij BijlesHuis aan voor bijles Examencommissie om hen door de voorbereiding en de examens te loodsen. We laten in dit artikel enkele ervaren docenten aan het woord die tientallen leerlingen begeleidden voor de middenjury. Ze geven hun beste tips voor de voorbereiding bij de examens van de middenjury.

middenjury examencommissie tips

1. Praat met leerlingen die al examens via Examencommissie aflegden

Om een goed beeld te krijgen van hoe een examen via de middenjury eruit ziet, is het een goed idee om een gesprek aan te gaan met wie al ervaringen heeft met de Examencommissie. Maar hoe vind je die mensen nu?

“Er bestaan op Facebook verschillende groepen over de examencommissie waar studenten elkaar helpen, steunen en raad geven. Zij geven ook tips over examens en hoe ze verlopen!” - Bijlesdocente Anne

Het voordeel van deze Facebookgroepen is dat je niet enkel vragen over het examen en de ervaringen van anderen kan stellen, maar ook inhoudelijke vragen en allerhande praktische kwesties zoals tweedehands boeken. Bovendien vind je er vaak een tab "Bestanden" waar je samenvattingen, mogelijke examenvragen, etc. kan downloaden.

De populairste groepen zijn:

2. Focus op de vaardigheden bij taalvakken

In het ‘gewone’ onderwijs wordt over het algemeen meer via een klassiek schriftelijk examen getoetst op grammatica en oefeningen. De taalvaardigheden (spreken, schrijven, luisteren, lezen) krijgen daar iets minder aandacht tijdens de examenweken dan bij de Examencommissie. Tijdens de taalexamens van de middenjury moet je alle kennis meer gaan toepassen. Zo zullen de examinatoren je kennis van de subjonctif bijvoorbeeld niet testen met een invuloefening, maar moet je zelf een volledige tekst schrijven. Leg dan ook extra nadruk tijdens je voorbereidingen op de vaardigheden.

“Tijdens een voorbereiding op de middenjury zal ik altijd meer lezen, luisteren, spreken en schrijven met een student dan tijdens bijlessen voor het reguliere onderwijs.” - Bijlesdocente Sandra

3. Plan je examens goed (vooruit)

Er zijn niet altijd slots vrij voor examens via de middenjury; soms bedraagt de wachttijd 3-4 maanden. Plan je examendata dus niet pas als je je klaar voelt, maar goed op voorhand. Zorg er uiteraard voor dat je tijd genoeg hebt om je voor te bereiden. Je leest in volgend artikel tips om zelf een efficiënte studieplanning te maken. Ook de tijdspanne waarin je je examens plant, is belangrijk.

“Leg niet te veel vakken vlak na elkaar af bij de middenjury, maar zorg voor een goede spreiding. Zo heb je voldoende tijd voor de laatste herhalingen. Onderschat jezelf niet, maar overschat jezelf zeker ook niet!” - Bijlesdocent Filip

4. Ga altijd naar je middenjuryexamens

Je examenplanning brengt ons bij de volgende tip voor de Examencommissie. Heb je je wegens omstandigheden toch niet voldoende kunnen voorbereiden op je examen? Ook al voel je je niet klaar en ben je zeker dat je niet zal slagen, ga toch! Je leert al veel uit het bijwonen van een examen via middenjury. Hoe gaat het eraan toe, welke opdrachten komen aan bod, op welke manier wordt er getoetst? Op die manier weet je waar je je op moet focussen en hoe je je voorbereiding beter kan aanpakken.

5. Gebruik de vakfiche als leidraad

De vakfiches specificeren exact welke leerstof aan bod komt tijdens de examens van de middenjury, en welke vaardigheden de student onder de knie moet hebben. Analyseer dus grondig wat er van jou verwacht wordt en zorg ervoor dat je alle doelstellingen behaalt. Je vindt de vakfiches hier. Gebruik ze als een leidraad bij het opmaken van je planning. Overloop in de weken voor je examen de inhoudstafel om zeker te zijn dat je op elk onderdeel voorbereid bent.

6. Zorg voor goede cursussen

Het is belangrijk om met het juiste materiaal aan de slag te gaan. De vakfiches van de Examencommissie geven zelf een lijst met suggesties voor cursussen per vak. Daar vind je een overzicht van handboeken, websites en andere leermiddelen, allemaal courante methodes in het secundair onderwijs. Via Polpo krijg je toegang tot digitale versies van je leerboeken en cursussen, al het lesmateriaal op één plaats en online taken/oefeningen.

7. Onderschat de Centrale Examencommissie niet

Examens maken via de Centrale Examencommissie is “gene cadeau”, en zeker geen gemakkelijke oplossing om je diploma te halen. Integendeel, de middenjury is moeilijk, dat leren de ervaringen van de studenten. Sommige studenten proberen namelijk opnieuw en opnieuw, en zijn soms even lang bezig met hun ASO of TSO diploma te behalen via de middenjury als het via het reguliere onderwijs zou duren. Bereid je dus goed voor en onderschat de examens niet.

“Bij de Examencommissie gaat het niet om een leerkracht die jou al een jaar kent en eventueel zal delibereren, het is echt “erop of eronder”” - Bijlesdocente Sandra

Zo, hopelijk voel je je met deze tips al meer voorbereid op je examens via de Examencommissie / middenjury! Vergeet ook de hulpmiddelen niet die de Examencommissie zelf aanbiedt, zoals het inzagerecht en ondersteunende maatregelen.

Heb je hulp nodig met voorbereiding op de Examencommissie? Vraag via BijlesHuis vrijblijvend naar een ervaren bijlesdocent voor bijles Examencommissie op maat. We wensen je veel succes!

Op de hoogte blijven van onze artikels? Dat kan via de spamvrije maandelijkse nieuwsbrief. Schrijf je hieronder in!

middenjury examencommissie studietips
Updates ontvangen met didactische inzichten?
Sign up for our newsletter